1
Impertinència.

Trobeu sinònims per a paraules com: oportunitat importunitat