1
Igualtat.
Antònims: igualtat


Trobeu sinònims per a paraules com: inadequació