1
Indefinició.


Trobeu sinònims per a paraules com: determinació