1
Confusió.

2
Dubte.

Trobeu sinònims per a paraules com: ineptitud certitud