1
Desempar.

2
Debilitat.

Trobeu sinònims per a paraules com: potència importància