1
No possible.
Antònims: possible

Termes relacionats


Trobeu sinònims per a paraules com: possible Escala impossible L'idioma impossible