1
Indiscreció.

Trobeu sinònims per a paraules com: oportunitat inoportunitat