1
Cost.

2
Quantitat.

Trobeu sinònims per a paraules com: impost mort suport port importar imperi Sport