1
Ions monoatòmics.

Trobeu sinònims per a paraules com: Ions monoatòmics