1
Jocositat.4
Lluna.

Trobeu sinònims per a paraules com: rumor amor remor mal humor Humor cardinal Shumer sumar