1
Verger.


3
Era.

4
Jardí.

Trobeu sinònims per a paraules com: mort fort sort port horta cort hora