1
Verger.

2
Jardí.

3
Era.


Trobeu sinònims per a paraules com: mort fort sort port horta cort hora