1
Poblat.

Trobeu sinònims per a paraules com: hàbitat habitant habitar Viva Hàbitat Blanes habitatge vanitat cavitat