3
Estadant.

Trobeu sinònims per a paraules com: habitants habitat habitar Habitant equivalent hàbitat habituat