2
Hàbitat.

Trobeu sinònims per a paraules com: habitació habitatge