1
Cambra, peça o quarto, d'un habitatge per a dormir, descansar, llegir, vestir-se, etc.


3
Cambra.


5
Hàbitat.