1
Militar noble català del segle XIII.

Termes relacionats


Trobeu sinònims per a paraules com: Guillem Guillem III d'Anglesola