1
Guerra naval.

Trobeu sinònims per a paraules com: Guerra