1
Guerra sense sang.

Trobeu sinònims per a paraules com: Guerra La Guerra de McGowan