1
Guerra d'alliberament nacional.

Trobeu sinònims per a paraules com: Guerra Guerra d'Independència d'Algèria