1
Guerra civil.

Trobeu sinònims per a paraules com: Guerra civil