1
Guelta.

Trobeu sinònims per a paraules com: guelta