1
Gueltate.

Trobeu sinònims per a paraules com: Gueta quelva multa gesta Celta Delta guaita