1
Curabilitat.

2
Cura.

Trobeu sinònims per a paraules com: aparició nutrició