1
Merèixer.

Trobeu sinònims per a paraules com: trencar-se unir-se ajuntar-se enfonsar-se escampar-se avenir-se cremar-se