1
Tàxon fòssil.

Trobeu sinònims per a paraules com: Guaibasaurus