1
Cirera.

Trobeu sinònims per a paraules com: píndola