1
Grup de sers humans que viuen aillats d'altres grups.

Trobeu sinònims per a paraules com: grup humà