1
Grup funcional.

Termes relacionats


Trobeu sinònims per a paraules com: Grup carbonil grup Carboxil