1
Terme genèric per una classe de lípids.

Termes relacionats