1
Engreixar.

2
Lubricar.

Trobeu sinònims per a paraules com: deixar engreixar gronxar ruixar greix reixat bleixar