1
Geniva.

Trobeu sinònims per a paraules com: malaltia gingival