1
Assentament humà.

Trobeu sinònims per a paraules com: cingle gingebre Mingde Vinge Vinger Winge Winger