1
Guimnastiorka.

Trobeu sinònims per a paraules com: Gymnasterka