1
Unitat d'energia.
GWh

Termes relacionats


Trobeu sinònims per a paraules com: hora