1
Laminaria.

Trobeu sinònims per a paraules com: laminaria