1
Actitud vital.

2
Brillantor.5
Cervell.Trobeu sinònims per a paraules com: Gene Meni gent gens Beno Bent Benz