1
Forma artística.
Antònims: forma artística

Trobeu sinònims per a paraules com: gènere