Trobeu sinònims per a paraules com: furtar fargar forjar formar furgó fugir burlar