2
Cognom.

3
Foli.

4
Làmina.

Termes relacionats


Trobeu sinònims per a paraules com: ull foll fill Full d'estil en cascada Full de paper Fula rull