1
Mendicant.

2
Monjo.

Termes relacionats


Trobeu sinònims per a paraules com: frase arbre fotre foca frare Frare negre Corona de frare ordre