1
En algunes religions, especialment en el catolicisme, clergue de categoria inferior a la de sacerdot, que busca viure la seva fe aïllat del món social.

Trobeu sinònims per a paraules com: gra fura fera frau era ara fira