1
Pronunciat.


3
Potent.

4
Tònic.

5
Gran.

6
Plaça fortificada.


8
Valent.


Trobeu sinònims per a paraules com: mort font sort Fort William Fort Clinton Fort de Bèrnia hort