1
Pronunciat.


3
Tònic.

4
Gran.

5
Potent.


7
Plaça fortificada.

8
Valent.


Trobeu sinònims per a paraules com: mort font sort Fort William Fort Clinton Fort de Bèrnia hort