2
Cloure.

Trobeu sinònims per a paraules com: finar unir ficar fixar final fugir ferir