1
Estable.


3
Vacil·lant.
Antònims: vacil·lant insegur incert feble


5
Constant.

Trobeu sinònims per a paraules com: fer fera erm fem verm Pere Bert