1
Rodolar.

Trobeu sinònims per a paraules com: fer