1
Marcat per la mala sort.
Antònims: sortós afortunat

Trobeu sinònims per a paraules com: atípic foídic satíric