1
Bolcar.

2
Embenar.

Trobeu sinònims per a paraules com: fixar faixa baixar deixar marxar ficar caixa