Trobeu sinònims per a paraules com: extenuat atenuar extenuar-se