1
Haver.4
Ésser.

Trobeu sinònims per a paraules com: resistir exigir desistir eximir