1
Concepte filosòfic.

2
Vida.


Trobeu sinònims per a paraules com: inexistència exigència Resistència coexistència