1
Concepte filosòfic.


3
Vida.

Trobeu sinònims per a paraules com: inexistència exigència Resistència coexistència